dokubank

sådan är den…kafkavärlden

en skojig skröna

From: susaeg@hotmail.com
To: kenneth.flood@svenskakyrkan.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.holmberg@sr.se; annica.fahlstedt@svenskakyrkan.se; archbishop@svenskakyrkan.se; bim.enstrom@gmail.com; bim.enstrom@tv4.se; borje@visacivilkurage.se; camilla.kvartoft@sr.se; cecilia.stromberg@sr.se; claes.trotzig@polisen.se; daniel.ohman@sr.se; daniel.velasco@sr.se; dick@erixon.com; ekotgranskar@sr.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.johnsson@tv4.se; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; joachim.dyfvermark@svt.se; johan.frisk@sr.se; jorgen.huitfeldt@sr.se; justitieombudsmannen@riksdagen.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.westman@vi-tidningen.se; lars-goran.svensson@svt.se; lasse.johansson@sr.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; malou.von.sivers@tv4.se; matilda.uusijarvi@sr.se; medierna@sr.se; nina.solomin@vi-tidningen.se; ove.mollvik@tv4.se; par@atomer.se; pecka.bohman@tv4.se; polismyndigheten.stockholm@polisen.se; registrator@jk.se; staffan.sillen@sr.se; studioett@sr.se; suzannepodell@aol.com; sven.bergman@svt.se; victoria@mendrix.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; 3r@5d-academy.se; susaeg@hotmail.com
Subject: En skojig skröna
Date: Fri, 16 Jul 2010 13:48:01 +0200


Österåker-Östra Ryds församling
Diakon Kenneth Flood
Kyrkoherde Jan Bonander
Bergavägen 13
184 21 Åkersberga

I humana rättsstaten Sverige  erbjuds våldsmän, mördare och grova förbrytare gratis kost och logi när de åker fast. Följt av kostnadsfri rättshjälp och oväldiga domstolsprövningar.
Fällda brottslingar får per samma logik och automatik gratis helpension, läkarvård och förströelse, under fastställd tid.

Frågas automatiskt, från inre upplyst hörn:
Är det FEL?

Svaras tveklöst, från annat upplyst dito:
ICKE!…hos en human och rättssäker rättsstat!
Hörs, från tredje mörklagt sådant:
Är det då RÄTT hos en sådan human och rättstrygg rättsstat att erbjuda NÅGON bevisligen ostraffad, skötsam och mentalt frisk person att få ”vara ifred” i utbyte mot frivillig sinnessjukförklaring? Och bruka lydiggörande utpressning, övergrepp och utsvältning, under obegränsad tid?

Det var det värsta!
Vilken skojig skröna! skrattar någon, utanför det inre rummet.
Verkligen! säger någon annan utanför.
Vilken fantastisk fantasi!!
Och kommer från det tredje mörklagda hörnet:

Men, tänk om ‘skrönan’ pågått tolv år, i verkligheten? Och pågår här och nu? Inför öppen ridå? I humana och rättstrygga rättsstaten Sverige?

Skrönan ovan är som du Kenneth Flood, som bäst av alla insatta vet inte bara sann. Den är dokumenterad från A  till Ö i ett curriculum vitae med idag motsvarande 40.000 underliggande A4-dokument. Och en uppsjö ljudfiler och bildspelskonverterade samtal där du själv berättar och bekräftar det som hänt i verkligheten. Under de tolvåriga utpressnings-, korskrypnings- och utsvältningsprocesserna som exempel.
”Han kommer inte tro mig om jag berättar hur du har behandlats” har du sagt. Åsyftande din nuvarande chef kyrkoherde Jan Bonander.
Frågan om det ”värsta” ligger i det jag skrev till dig och kyrkoherde Bonander, den 3 juli 2010:
”Jag är bokstavligen INSTÄNGD! Kommer inte UNDAN mina plågoandar! Och du/ni VET det!”

Och?…det ‘värsta’ med det?

att ni VET…och TIGER!

Dessutom vet du/ni:

att huvudsakfrågorna inte har rubbats ur fläcken efter mötet hos kyrkan den 19 juni 2008, eftersom enligt din uppgift ”inget har hänt på fem år”. Och vet att allt som hänt med huvudsakfrågorna därefter bara är att fem år har fyllt sju.

att jag har all rätt i världen, inklusive enligt svensk rätt, att återfå de av Österåkers kommun stulna domstolsbevisen, så att Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 kan fullföljas, alla skador och förluster regleras och alla ekonomiska problem förvandlas till minnen.

att den dagliga försörjningen tills vidare skulle klaras gott på enbart förskott av enbart kommunens alltjämt oreglerade skadestånd.

att du den 24 juni 2010 skriver: ”…och vad det gäller kommun, så har du rätt till pension så att du klarar av din bostadssituation och mat för dagen” och ‘glömmer’ samtidigt alla våra samtal i den delen hösten 2007 till våren 2008, vilka bl a föranledde ditt/Bonanders erbjudande den 28 april 2008 om CD-bränningsutrustning för gatuförsäljning av kafkaCDn för ”finansiering av din tillvaro”.

att du samtidigt glömmer ”allt annat” jag ”har rätt till vad det gäller kommun”. Exempelvis all rätt du för min räkning skulle hämta enligt fullmakt den 29 april 2004 och ombudsinstruktion den 18 januari 2005. Samtidigt som du vet att de styrande hos Österåkers kommun gapskrattar åt mig utan kyrkans hjälp. Och ffa UTAN all information i sak du/kyrkan har samlat i det här fallet, efter ombudstillträdet hösten 2003. Och för övrigt; vilken beslutsfattare hos Österåkers kommun; gräddan av mina plågoandar de senaste tolv åren, skulle jag vända mig till utan risk för de komplikationer som redovisades redan i din/kyrkans fullmakt den 29 april 2004?

att ditt/ert agerande är uppsåtligt, grovt brottsligt och utan överdrift kan jämföras med att låsa in en människa i ett rymningssäkert utrymme, kasta nyckeln, tiga och låta tiden ‘ha sin gång’.

.

att enda lösning är ljus och öppenhet via genomslagskraftig medial belysning. Exempelvis enligt den numera försvunne hjälparen Inge Johanssons upplägg i fjol. Eller som senast dryftades hos kyrkan den 19 juni 2008.

att du/ni utan fortsatta dröjsmål måste besvara de avslutande frågorna 1-3 enligt e-brevet den 3 juli

att du den 13 juli 2010 skriver: ”Du får behålla datorn” och kopplar samtidigt till frågorna 1-3 ovan. Det vill säga vem ska tackas för gåvan? Ska jag tacka dig och/eller kyrkoherde Bonander personligen? Eller kyrkan/kyrkoförsamlingen? Det är ju en betydande gåva i sig, värd ett antal tusen kronor som samtidigt får betydelse för den fortsatta rätts- och ansvarsutredningen, kopplad till biskop Brunnes rätts- och ansvarsuppfattningsbesked till Kjell Pedersson.

att ingen som helst juridisk kompetens krävs för att i ett slag lösa alla problem med och kring denna
”skojiga skröna”. Allt som behövs…och finns…är kyrkans berättarkompetens och

ATT INFÖR OMVÄRLDEN ÖPPET OCH ÄRLIGT BERÄTTA SANNINGEN!

Alf Susaeg

——–

Subject:
Date: Tue, 13 Jul 2010 14:06:26 +0200
From: kenneth.flood@svenskakyrkan.se
To: susaeg@hotmail.com

Hej Alf
Jag går förmodligen i pension om 2 år
Du får behålla datorn
du har internetuppkoppling tom 31 augusti
Kenneth Flood

——–

tillägg 2011-08-19  13:22

som komplettering av meningen ovan/nedan (som…som framgår…publicerades 16 juli 2010)

”att ditt/ert agerande är uppsåtligt, grovt brottsligt
och utan överdrift  kan jämföras med att låsa in en
människa i ett rymningssäkert utrymme, kasta nyckeln,
tiga och låta tiden ‘ha sin gång’

artikeln ett år därefter under rubriken Oubliette  12 juli 2011
http://dokubank12.wordpress.com/2011/07/12/oubliette/

resp  artikeln Manschettvåldet  17 juli 2011
http://dokubank13.wordpress.com/2011/07/17/manschettvaldet/

.

Annonser

Written by susaeg

16 juli, 2010 den 17:45

Publicerat i Uncategorized